Türkiye Milli Pediatri Derneği 86. Bölgesel Eğitim Toplantısı

Etkinlik Tarihi: Eki 18, 2019

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 86. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI

18 EKİM 2019’DA KONYA’ DA YAPILDI.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır. 86. Bölgesel Eğitim Toplantısı 18 Ekim 2019’da 98 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Konya Temsilcisi Prof. Dr. Rahmi Örs’ ün açılış konuşmaları ile başlamıştır. Prof. Dr. Koray Boduroğlu ve Prof. Dr. Aysun Bideci’ nin oturum başkanlığı yaptığı ilk oturumda Prof. Dr. Hasan Tezer ’Akut İshalli Çocuğa Yaklaşım’ başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Rahmi Örs ve Prof. Dr. Hasan Tezer’ in oturum başkanlığını yaptığı ikinci oturumda Prof. Dr. Esra Baskın ’İdrar Yolu Enfeksiyonları; Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşım’, Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner ’İnek Sütü Protein Alerjisine Pratik Yaklaşım’ başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.