YÖNETİM KURULU (ASIL ÜYELER)

Başkan
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Genel Sekreter
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Elif ÖZMERT
Sayman
Doç. Dr. İlyas OKUR
Üye
Prof. Dr. Semra  ATALAY
Üye
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Üye
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN
Üye
Prof. Dr. Ayhan  DAĞDEMİR
Üye
Prof. Dr. Caner KABASAKAL
Üye
Prof. Dr. Hakan  POYRAZOĞLU
Üye
Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU
Üye
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM
Üye
Prof. Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU

YÖNETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

Prof. Dr. Nuray KANBUR

Prof. Dr. Ebru ARHAN
Prof. Dr. Ömer ERDEVE
Prof. Dr. Meda KONDOLOT
Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU